SCRATCH ծրագրի դասավանդում։ Դիջիթեք 2022

Learn to Program with Scratch - STEM Little Explorers

Ժամկետը – Հունվար 2022

Վայրը – Մայր դպրոց

Մասնակիցներ – Միջին դպրոցի աշակերտներ

Նպատակը – Տալ գիտելիքներ SCRATCH ծրագրից, սովորեցնել ստեղծել խաղ։

Նախագծի պատասխանատուներ – Դավիթ Ստեփանյան, Հովհաննես Ղուկասյան

Նախագծի համակարգող – Ելենա Օհանյան

Նախագծի ընթացքը — Նախօրոք սովորելով SCRATCH ծրագրի գործիքները, ծրագրավորելով խաղերը, սովորեցնում ենք միջին դպրոցի աշակերտներին ծրագրի հիմունքները, խաղերի պատրաստումը, որպեսզի հետագայում նաև իրենց կողմից ինքնակրթությամբ կարողանան հմուտ օգտագործեն այս ծրագիրը։

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Օր 1

Ներբեռնել ծրագիրը, տեղադրել համակարգչում, բացատրել ծրագրի հիմունքները։

Օր 2

Կրկնել նախորդ դասի անցածը, ծարունակել ծրագրային հիմունքների բացատրությունը։ Կատարել որոշակի առաջադրանքներ

Օր 3

Ստեղծել խաղ նախապես համակարգելով

Օր 4

Խաղի փորձարկում, լիարժեք ծրագրավորում, գործարկում

Արդյունքը — Նախգիծն ամփոփում ենք սովորողների պատրաստած խաղերով։

Պարտադիր պայման — Դասընթացին ներկայանալ համակարգչով նախօրոք ներբեռնած ծրագրով։

Ծրագիրը կարող եք ներբեռնել այստեղից

Ծրագրի օնլայն տարբերակը այստեղ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *